top of page
  • Writer's pictureaymexume

Chòk kiltirèl: Allons à la plage

15 jen 2020 ap fè m 15 an nan peyi Kanada. Nan seri "chòk kiltirèl" la m ap rakonte ti istwa ki fè m wè diferans ant kilti lakay ak kilti kanadyen. M pa di youn bon pase lòt. M jis fè yon ti konparezon.


Jiskounye a, lè yon moun di m "Allons à la plage", premye (e sèl) bagay ki vin nan tèt mwen se lanmè, sab, pye kokoye oswa zanmann. Dlo ble. Bèl solèy.
Men bò isit, bò flèv ak bò lak, depi gen yon kote pou moun voye yon sèvyèt, sab oswa wòch, pou moun chita se "plage".


Wi, se ka definisyon ki nan diksyonè a. Men, se pa imaj sa a ki vin nan tèt mwen. (Nan domèn ki etidye lang, yo pale de konsèp "konotasyon" ak "denotasyon".)


Premye fwa yon zanmi di m ann al nan "plage", m te gentan wè tèt mwen bò oseyan Atlantik. 🤦🏾‍♀️


Men se pa mwen sèlman ki gen pwoblèm sa a. Tout asyisyen mwen frekante bò isit te pran tan pou asimile lide sa a. Genyen, menm jan avè m, ki jis pa kapab.


Pi gwo desepsyon neve m Mathys pran se te sa. Nou di l "on va à la plage". Lè l rive, li fache. "Je pensais qu'on allait voir l'eau bleue, mais je vois l'eau marron." Li te gen 3 an. Ayisyen timoun lan ye. Pwent Sab li abitye ale.🤷🏾‍♀️

47 views0 comments

Recent Posts

See All

#LivingInAlgiers – In a bit of a funk

This week was tough. It’s been hard for me to find some joy this week. I usually can find it in random, mundane things. It’s usually effortless. I’m a happy, joyful kinda girl. But this week… whew! I

bottom of page