• aymexume

Chòk kiltirèl: Lajan ak zanmitay

15 jen 2020 ap fè m 15 an nan peyi Kanada. Nan seri "chòk kiltirèl" la m ap rakonte ti istwa ki fè m wè diferans ant kilti lakay ak kilti kanadyen. M pa di youn bon pase lòt. M jis fè yon ti konparezon.
Premye djòb mwen Kanada, m te yon "temp" (anplwaye tanporè ke yon ajans voye travay yon kote) nan yon òganizasyon san bi likratif k ap travay nan koze pran san.


M tonbe sou 2 medam ki sanble t ap travay ansanm depi yon bon ti tan. Medam yo te byen. M pat chita lwen biwo yo ("cubicule"). M te konn tande y ap bay blag. Yo te konn al manje ansanm a midi. Youn te konn fanmi lòt. M te kontan wè sa. M te di tèt mwen, bagay yo pa pi diferan pase sa.


Epi yon jou m tande konvèsasyon sa a:


- M pote kòb kafe a pou ou wi.

- An oke.

- Men, m pa gen monnen non, se 2$ m genyen.

*Mwen: *kite sa m t ap fè a pou m koute pi byen, paske koze a entrige m.*

- Pa enkyete w, m gen 24 santim lan.


M panse jouk kounye a m sezi koze sa a.

© 2016-18 Yves-Marie Exumé : Pieds poudrés. Créé avec Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • Instagram Black Round